Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Commissies, colleges en werkgroepen

De Financiële commissie

De financiële commissie beheert de geldmiddelen voor de classicale vergadering.

Het Classicale College voor het Opzicht

Eén van de taken van de classis is het opzicht over leer, leven en uitoefening van hun functie van ambtsdragers.

Het Classicale College voor de Visitatie

Het classicaal college voor de visitatie (CCV) als taak te bemiddelen bij moeilijkheden, in het bijzonder in en tussen ambtelijke vergaderingen.

Het Classicaal College Behandeling Beheerszaken

De classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB’s) zien toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen.

De classicale werkgroep Kerk en Israël

De werkgroep heeft als opdracht het onderzoek van de Heilige Schrift ten aanzien van de vragen met betrekking tot Israël te bevorderen.

De classicale werkgroep Interculturele kerken

De classicale werkgroep is een platform van kerken dat naar buiten optreedt als Platform Interculturele kerken Utrecht (PIKU). Zij verbindt interculturele kerken (migrantenkerken) en protestantse kerken.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)