Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Samen zijn we kerk in de classis Utrecht

Samen zijn we kerk. Dat is het principe van onze Protestantse Kerk. God fluistert onszelf in het oor, dat wij samen verder mogen: als God en mens en als mensen onderling. God zelf heeft daartoe de kerk geroepen samen kerk te zijn.  Niet als toevallig samenkomende mensen maar als gemeenschap roept God ons samen om Zijn woord te horen.

De Protestantse Kerk kiest op grond van Gods wens tot relatie ook voor relaties tussen gemeenten. De relatie tussen gemeenten krijgt als eerste gestalte in de classis, een regionaal orgaan dat gemeenten samenbindt. Zo is er ook de classis Utrecht. Zij verbindt zo’n 160 gemeenten in de provincie Utrecht en enkele daarbuiten. In de classis fungeert de classicale vergadering als vergadering vanuit de gemeenten. De classicale vergadering stimuleert het samen leven van gemeenten en is een schakel tussen gemeente en synode, de ‘hoogste’ ambtelijke vergadering van onze kerk.

De classis komt naar de gemeenten toe. Elke vier jaar bezoekt de classispredikant elke gemeente. Zij zoekt daartoe contact met de gemeenten. Maar u kunt ook zelf contact zoeken.

Beleidsplan

Er zit dynamiek in het geloof.

Het leven gaat voort en wij gaan mee. Aan de dynamiek van de Geest willen wij ons overgeven. In gebed ontdekken we wat dat betekent.

De classis Utrecht wordt gevormd door gemeenten die van elkaar verschillen: gemeenten in de stad en gemeenten in dorpen, Protestantse gemeenten, Gereformeerde kerken, Hervormde gemeenten en Lutherse gemeenten. Het lichaam dat kerk is, kent vele leden maar Christus is aller hoofd.

We willen met respect met elkaar omgaan en het geloofsgesprek met elkaar zoeken.

Alles draait om Woord en sacrament. Het woord wordt gesproken, de  sacramenten worden bediend in de gemeente en vandaar ook in de wereld. Kerk en wereld horen bij elkaar. De landelijke kerk gaat ons voor in de zoektocht ook in de wereld present te zijn. In ons beleidsplan willen we samen ontdekken wat het betekent kerk van Jezus Christus te zijn in deze tijd en in deze provincie.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)