Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ringen

Taken

De gemeenten worden door het breed moderamen van de classicale vergadering samengebracht in ringen. Het breed moderamen van de classicale vergadering kan op verzoek van een aantal kerkenraden de betrokken gemeenten samenbrengen in een nieuwe ring.

De ring geeft gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar. Zij doet dat onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van haar taak en roeping. De ring werkt daarin samen met de voorzitter van het classicale college voor de visitatie.

Het breed moderamen van de classicale vergadering kan een vergadering van ambtsdragers van kerkenraden in een ring bijeenroepen. Hij doet dit in elk geval indien minstens vijf (wijk)kerkenraden hierom verzoeken.

De kerkenraden in een ring kunnen gezamenlijk besluiten tot het regelmatig houden van vergaderingen van ambtsdragers.

Werkwijze

U vindt hier verschillende verslagen van de werkzaamheden van de ringen. Er tekent zich een bont palet van werkwijzen af.

Werkgemeenschappen

De predikanten en kerkelijk werkers ontmoeten elkaar binnen een werkgemeenschap. Een ring kan bestaan uit één of meer werkgemeenschappen. De werkgemeenschappen kunnen gevraagd worden een bijdrage te leveren bij het functioneren van de ringen. Ordinantie 4-18-2 en 3

  • In de ring Amersfoort is een werkgemeenschap.
  • In de ring Breukelen zijn twee werkgemeenschappen: Kockengen en Loenen.
  • In de ring Doorn zijn twee werkgemeenschappen: West en Oost.
  • In de ring Utrecht zijn twee werkgemeenschappen die een maal per jaar gezamenlijk vergaderen. Het gaat om de stad en de omliggende gemeenten.
  • In de ring Woerden is een werkgemeenschap.
  • In de ring Zeist zijn twee werkgemeenschappen: Noord en Zuid.

 

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)