Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Utrecht voor het Midden-Oosten

De regio in actie, wat is dat eigenlijk? De afgelopen jaren is er bij lokale gemeenten steeds meer behoefte aan onderlinge samenwerking. Soms geboren uit noodzaak (krimp) en soms geboren uit kansen. De nieuwe classis-indeling met grotere gebieden geeft de kerk een opdracht om nog meer met elkaar (in een regio) verbonden te zijn. We zien samenwerkingen ontstaan waarin groeiende en krimpende gemeenten elkaar kunnen versterken.

Kort gezegd komen plaatselijke gemeenten samen om projecten rondom een land, thema of regio voor langere tijd te steunen. Ze nemen deel aan de samenwerking op hun eigen manier: met 1 of meerdere projecten en ook de betrokkenheid geven gemeenten op hun eigen wijze vorm.

Bijvoorbeeld?

We hebben momenteel verschillende samenwerkingen lopen die al korter of langer bestaan. Bijvoorbeeld Delta voor IndonesiëFriesland voor Rwanda en Brabant voor Moldavië.

Wat levert het op zo´n regio in actie?

We merken dat door middel van deze samenwerkingen gemeenten meer betrokken raken bij elkaars werk. Zo kun je van elkaar leren en elkaar versterken. Wat de één aan expertise, ideeën en mankracht niet in huis heeft heeft de ander wel. Je hoeft bovendien niet elke keer het wiel zelf uit te vinden. Organiseer je een actie? Dan regelt de één de PR, de ander schrijft de actie uit en weer iemand regelt de praktische zaken. Juist de uitwisseling tussen kleine en grote gemeenten is hier zeer waardevol. Kortom, samenwerken betekent elkaar versterken en meer efficiëntie.

Bovendien merken we dat de betrokkenheid in gemeenten groeit. Als gemeenteleden merken dat de hele regio meedoet aan dit project zorgt dit ervoor dat ze sterker gemotiveerd raken om ook hun steentje bij te dragen.

Wat doet Kerk in Actie?

Kerk in actie neemt het initiatief om vergaderingen, inspiratieavonden en andere ontmoetingen te plannen. Bovendien verzorgen we zoals je bij de andere voorbeelden ziet een actieplatform, waar informatie over de projecten, maar ook vanuit de gemeenten in Nederland gedeeld wordt. Daarnaast ondersteunen we in materialen voor de PR: van collecteflyer, tot poster, tot diaconale mailing en minimagazine, we hebben het allemaal. Ook is het mogelijk om in betere tijden regionale evenementen te organiseren door middel van zingen in de kerk. Wij doen de organisatie, jullie zorgen voor de opkomst en het geld gaat naar de betreffende projecten.

Welke projecten passen bij deze samenwerking ?

Als gemeente kan je alle projecten steunen, maar dat hoeft niet. Een samenwerking is maatwerk, kies wat bij je gemeente past. Tijdens de ZWO-vergadering op 14 oktober vertelde Wilma Wolswinkel, Relatiebeheerder Midden-Oosten, over de volgende projecten:

  • Israël/Palestina: het Dialogue & Identity programma van het Rossing Center verbindt schoolklassen van Joodse en Arabisch-christelijke scholen (waar ook veel moslimkinderen op zitten) met elkaar. Spelenderwijs leren de kinderen van 11-12 jaar over elkaars religie (zoals religieuze feesten, rituelen en verhalen uit de heilige boeken).
  • Golfstaten: het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers envrijwilligers in de kerk in Storytelling, een volledig mondelinge methode om een Bijbelverhaal te vertellen en te bespreken in een groep. Ideaal voor de vele arbeidsmigranten die vaak meer willen leren over de Bijbel, maar niet kunnen lezen en schrijven.
  • Syrië: door de oorlog die nu al bijna 10 jaar gaande is, is een groot deel van het land verwoest. Kerk in Actie helpt de kerken in Syrië bij het herstel van hun kerkgebouwen, scholen en klinieken. Voor veel Syrische christenen is hetkerkgebouw van groot belang. Het is niet alleen een plek van ontmoeting voor de gemeenschap, maar ook de plek waarvandaan ze van betekenis kunnen zijn voor hun directe omgeving. Na het Rode Kruis zijn de kerken in Syrië de grootste hulpverlener in het land.
  • Libanon: voor de kerk in het Midden-Oosten heeft Libanon een belangrijke regionale functie. Zo bevindt zich in Beirut de Near East School of Theology (NEST), de predikantenopleiding van de Protestantse kerken in de regio. Wilbert en Rima van Saane geven hier les. Sinds augustus 2020 is Wilbert uitgezonden medewerker voor Kerk in Actie. Hij is ook betrokken bij het programma voor kerkherstel in Syrië en de noodhulp in Beirut na de explosie.

Niet behandeld tijdens de vergadering, maar behoort ook tot de mogelijkheden:

  • Egypte: Het Bijbelgenootschap van Egypte schrijft elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen uit. Kinderen, maar ook hun ouders, bestuderen het bijbelboek dat in de wedstrijd centraal staat. Daarnaast ondersteunt Kerk in Actie het ontwikkelingsprogramma van de Koptisch-orthodoxe Kerk dat armoede bestrijdt in arme afgelegen dorpen.

Hoe ziet zo´n samenwerking in Utrecht eruit?

Utrecht: De samenwerking begint in de stad Utrecht. Momenteel heeft de Jacobikerk warme banden met Wilbert en Rima van Saane en zullen zij ook als uitzendende gemeente fungeren: hun thuisgemeente in Nederland. De komende jaren kunnen we dit in de stad vormgeven, maar ook uitbreiden naar gemeenten in de classis.

Kansen: Deze samenwerking is allereerst een kans om de verbinding tussen de verschillende Protestantse gemeenten in de stad Utrecht, en wellicht ook breder binnen de classis, te versterken. Maar er zijn meer kansen. Het thema Midden-Oosten leent zich goed om de verbinding te leggen met de vele migrantenkerken die de stad en de provincie rijk zijn (onder hen veel oosterse kerken). Ook kan gedacht worden aan de interreligieuze dialoog met zowel moslims als joden in de stad. Bovendien geeft zo´n groter project meer zichtbaarheid aan het werk van de stedelijke ZWO, maar ook aan het werk dat ZWO’s in de wijkgemeenten doen. Tot slot kan dit ook een kans zijn om de zichtbaarheid van de kerk in de stad te versterken.

Acties: We kunnen naast gezamenlijke fondsenwervende acties, bijvoorbeeld 1 of meerdere zondagen per jaar samen collecteren, waarbij wij als Kerk in Actie, liturgiesuggesties, pr-materiaal en zelfs een preekschets aan kunnen leveren.

Reizen: Een reis naar het Midden-Oosten behoort op termijn tot de mogelijkheden.

Verdieping: Deze samenwerking leent zich uitermate goed ons te verdiepen in de kerk in het Midden-Oosten. Een kerk die als geen ander weet wat het betekent een kerk in de minderheid te zijn. Interessante thema’s binnen deze regionale samenwerking kunnen zijn: de diaconale presentie van de kerk, interreligieuze dialoog, geloof in tijden van crisis, jongeren in de kerk, de rol en betekenis van de Bijbel. Gedacht kan worden aan het organiseren van webinars met sprekers van partnerorganisaties uit het Midden-Oosten.

Verhalen delen: Ook qua PR kunnen we van een themanummer tot aan de regionale media verhalen vertellen over de waarde van de regionale samenwerking ‘Utrecht voor het Midden-Oosten’.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Annemarieke Voorsluijs, consulent Kerk in Actie. Ze is te bereiken op a.voorsluijs@protestantsekerk.nl of +31648154936.