Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Pasen anno 2020

16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. (Matteüs 28) Het evangelie van Matteüs vertelt als enige van de andere evangeliën over aanbidding door de leerlingen. Anders of duidelijker dan bij de anderen verschijnt Jezus hen als heerser van de wereld, getuige vers 18. 18 (…) Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Op grond van deze heerschappij worden de leerlingen de wereld in gezonden om alle volken tot Zijn leerlingen te maken, en hun Jezus’ geboden te leren. Door deze geboden is Jezus ook nu nog aanwezig en zal Gods rijk zich doorzetten. De doop is het begin van een leven in gehoorzaamheid.

De gemeente heeft de opstanding van Jezus als zijn verhoging voorgesteld. Hij is de Heer. Misschien is dit wel de allerbelangrijkste boodschap Pasen anno 2020. We leven in een tijd van onzekerheid. Er gaat een virus rond en niemand weet of hij besmet zal raken. Dagelijks worden we via het nieuws op de hoogte gehouden van nieuwe besmettingen, opnames in ziekenhuizen en overlijden. Medisch personeel werkt met man en macht om de zieken te verzorgen. Opeens is Gods gebod heel concreet: de zieken moeten verzorgd worden, de doden begraven. Vergeet ook alle begrafenisondernemers niet.

Maar het evangelie voegt er een dimensie aan toe: Hij is de Heer. Voor mij betekent dit, dat deze werkelijkheid – de werkelijkheid van ziekte en dood – niet de laatste is. Pasen drukt ons met de neus op nieuwe feiten: wat is werkelijk? De echte werkelijkheid is die van Hem die zegt dat Hij de macht heeft en dat wij in gehoorzaamheid aan Zijn gebod op weg zijn naar Gods rijk, ondanks alles wat er nu gebeurt. De gehoorzaamheid van allen die juist nu werken van barmhartigheid doen, brengt, misschien wel onverwacht, hoop en vertrouwen dat Hij niet ver is.

Pasen leidt nogal eens tot discussies of Jezus werkelijk is opgestaan. Ik kan daar niet zoveel mee en nu al helemaal niet. Wat is werkelijk? Werkelijk is niet wat we zien maar wat we geloven en in gelovig vertrouwen doen. Pasen betekent nu eens te meer: niet vrezen maar geloven en trouw zijn aan de geboden die Jezus ons leerde. Het is al een cliché: het zijn rare tijden. Met Pasen mogen we elkaar voorhouden, dat Gods tijd in Christus in deze wereld doorbreekt. En als ons de twijfel overvalt... Laten wij dan dichtbij de leerlingen blijven en het oog op Christus houden. Hij is de Heer.

Trinette Verhoeven