Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Luister naar ons gebed

In tijden van beperking en ‘social distancing’, wanneer het lichaam van Christus niet op één plaats samen kan komen, komen we samen door de Heilige Geest in onze zo verschillende plaatsen – huizen, appartementen en kamers – en smeken U. Hoor ons roepen, o God

luister naar ons gebed.

Geef moed en wijsheid aan nationale regeringen en lokale autoriteiten om maatregelen door te voeren met het oog op het welzijn van ons allen en versterk de inspanningen om de verspreiding van het virus te stoppen, dat elk mensenkind beroert. Hoor ons roepen, o God

luister naar ons gebed

Schenk uw kerk een geest van liefde en zelfdiscipline, dat zij bij voortduring vooropstaat als het gaat om het navolgen van de maatregelen en beperkingen ten behoeve van het welzijn van allen. Versterk ons getuigenis door een voorbeeld te zijn van compassievolle

zelf – beheersing. Hoor ons roepen, o God

luister naar ons gebed

God, wees genadig! Genees die zieken, geef kracht aan de ouderen en kwetsbaren, bescherm allen tegen de verspreiding van COVIC-19. Hoor ons roepen, o God

luister naar ons gebed

God, wees genadig! Wees dichtbij en bescherm alle werkers in de gezondheidszorg en allen die de zieken nabij zijn en zij die het risico lopen op infectie. We denken in het bijzonder aan de vluchtelingen en aan hen die hen vandaag bijstaan. Geef kracht aan alle instellingen die bijdragen aan publieke gezondheidszorg. Hoor ons roepen, o God

luister naar ons gebed

God, wees genadig! Troost en verlicht allen die alleen zijn, geïsoleerd, uit het lood door eenzaamheid en angst. Hoor ons roepen, o God

luister naar ons gebed

God, wees genadig voor de hele menselijke familie en voor uw schepping, hoor onze gebeden die opwellen in ons hart… Hoor ons roepen, o God