Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Coronanieuws

We zijn al weer een aantal persconferenties verder. Corona laat ons niet los. Het deed pijn toen de diensten plotseling weer terug moesten naar 30 kerkgangers. Ook als classis kregen we veel vragen. De hoop was op meer maatwerk, er liepen nieuwe afspraken met Grapperhaus om door te praten. We waren nog niet uitgepraat toen de minister-president kwam met het bericht van de gedeeltelijke lockdown.

De kerk en de overheid

De dag na het persmoment hebben de kerken opnieuw overleg gehad met de minister van Justitie en Veiligheid. Daar werd duidelijk dat het dringende advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken om het aantal bezoekers van een kerkdienst te beperken tot dertig personen zou blijven gelden voor de komende vier weken. De kerken zijn bijna wekelijks met de minister in gesprek. Uit het laatste gesprek met Grapperhaus is het voornemen gekomen om een kerkelijke routekaart/escalatieladder op te stellen. Deze sluit aan bij de vijf escalatieniveaus van de overheid. Als kerken maken we dan duidelijk bij welk escalatieniveau welke maatregelen genomen gaan worden. Voor deze niveaus zijn objectieve criteria ontwikkeld door de overheid. Bij op- en afschaling van deze niveaus zijn de te nemen of wegvallende maatregelen meteen duidelijk. Het is de bedoeling dat de routekaart op 27 oktober klaar is. Houd de website van de Protestantse Kerk in de gaten.

Maatregelen

Op dit moment komen er veel vragen bij ons binnen. Moeten de kinderen onder de dertien meegeteld worden in de 30 personen die bij een dienst aanwezig mogen zijn? Het antwoord is ja, tenzij zij niet in de dienst zijn en in een eigen ruimte opgevangen worden. Nog zo’n vraag: wat doe ik met catechese of club? Catechese tot en met 17 jaar en clubs kunnen gewoon doorgaan. Sterker: we adviseren vol in te zetten op het werk voor de jeugd. Zij hebben het moeilijk en verdienen extra aandacht. Voor een zondagsschool of club geldt bovendien, analoog aan het onderwijs, het maximum van 30 niet. Mag ik een lichtjestocht houden met kerst? We weten nog niet welke maatregelen dan gelden. Maar we gaan op dit moment van groepen tot 4 personen in de buitenlucht. Een lichtjestocht zit er nu in ieder geval niet in. Bij vragen kunt u altijd terecht bij de landelijke kerk, info@protestantsekerk.nl of bij de classisscriba.

Wat belangrijk is

Het valt soms zwaar goede moed te houden. Toch zouden wij willen bemoedigen bij het hart van het werk te blijven: de diensten, de jeugd en jongerenactiviteiten, het pastoraat en het diaconaat. Wat we van de vorige keer geleerd hebben is dat eenzaamheid van ouderen en jongeren fnuikend is geweest. Uiteraard moeten in het pastoraat voorzorgsmaatregelen genomen worden. Schaam je niet om een mondkapje te dragen als je op bezoek gaat. Eenmaal op de stoel kan het mondkapje af. Bespreek eerlijk of anderhalve meter bewaard kan worden en ga niet als er de mogelijkheid van een besmetting is. Houd ook het diaconaat in het oog. Een collega leerde mij dat in de eerste drie eeuwen de christelijke kerk groeide, omdat zij de zieken in de pandemieën verzorgde. Dat was niet gewoon maar opeens bleven meer mensen in leven dan eerder tijdens een pandemie. Het werd als een wonder gezien. Leg contact met de overheid. Men zal u dankbaar zijn.

Veilig en vitaal

Het is belangrijk om veilig kerk te zijn, maar ook onze vitaliteit is belangrijk. Om elkaar te bemoedigen organiseert de classis op 2 november en op 7 december een online – ontmoeting voor alle betrokkenen van het kerkenwerk in de classis Utrecht. Op 2 november spreken we over het herdenken van de doden. Vanuit de Janskerk te Utrecht en de Westerkerk te Veenendaal worden ons voorbeelden aangereikt. Of je nu begin november, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar of op oudejaarsavond gewend bent alle mensen te gedenken, die in het afgelopen jaar overleden, het zal dit jaar anders zijn dan anders. In sommige gemeenten zijn er beduidend meer mensen die gestorven zijn, sommige families hebben in zeer kleine kring hun dode kunnen begraven. Maar ook buiten de kerk wordt gerouwd. Wat kunnen wij doen om onze gemeenteleden, en misschien zelfs de mensen van buiten de gemeente helpen om te rouwen, en het verdriet bij God te brengen. Dat op 2 november. Er zijn bijdragen tijdens een zoombijeenkomst die begint om 19.30 uur en eindigt om uiterlijk 21.00 uur. We leren steeds bij. Na de inleidingen wordt u in kleine groepen verdeeld om met elkaar te praten over de mogelijkheden die u ziet. U bent van harte welkom. 7 December praten we over kerst.

Opgaven: classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl

 

Foto: www.maassluisopafstand.com (via www.protestantsekerk.nl)