Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Financiële commissie

De financiële commissie Utrecht is een commissie als bedoeld in ordinantie 11-11.

De classicale commissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij worden op voordracht van de commissie benoemd door de classicale vergadering.

De financiële commissie beheert de geldmiddelen voor de classicale vergadering. De geldmiddelen bestaan uit vrij beschikbare en geoormerkte gelden, bedragen die beschikbaar worden gesteld door de landelijke kerk en bijdragen van gemeenten. De financiële commissie stelt jaarlijks een concept begroting op voor 1 november en een concept jaarrekening voor 1 maart.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)