Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Classicale College voor de Visitatie

Het classicaal college voor de visitatie (CCV) heeft overeenkomstig ordinantie 10-4 als taak te bemiddelen bij moeilijkheden, in het bijzonder in en tussen ambtelijke vergaderingen. De werkwijze is vooral het voeren van overleg, het geven van gevraagd en ongevraagd advies en het waar nodig aanbevelen van mediation. Wanneer zich in een gemeente of vergadering moeilijkheden voordoen kan de classispredikant het college vragen te visiteren of doet een kerkenraad zelf, na overleg, een verzoek tot het houden van visitatie. Indien nodig kan ook het college zich in verbinding te stellen met de betrokken kerkenraad, ambtsdragers of gemeenteleden.

Voorzitter van het Classicale College voor de Visitatie Utrecht is:
Ds. D.Ph.C. Looijen
d.looijen@protestantsekerk.nl 
tel. 06 2724 9753

Het college is bereikbaar per e--mail:
ccv-utrecht@protestantsekerk.nl 

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)