Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Classicaal college behandeling beheerszaken

De classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB’s) zien toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen. Daarnaast adviseren en ondersteunen zij de colleges van kerkrentmeesters en diakenen vooral op financieel en organisatorisch vlak. 

In de praktijk betekent dit een brede samenwerking en informatie-uitwisseling met het Breed Moderamen (BM) van de classis. Belangrijkste punt daarbij is dat beide colleges ambtelijk zijn dus gehouden aan een geheimhoudingsplicht en aan de privacy-bepalingen. 

Veel activiteiten worden op elkaar afgestemd, zoals:

  • het afgeven van solvabiliteitsverklaringen, het bezoeken van gemeenten als er naast financiële vragen ook pastorale vragen zijn. 
  • Wanneer er een solvabiliteitsaanvraag is voor een deeltijdverband gaan CCBB en BM van de classis altijd op gesprek. Dit om na te gaan hoe de gemeente de  toekomst ziet, of er mogelijkheden tot samenwerking met naburige gemeenten zijn, of de gemeente zichzelf ziet en inzet als onderdeel van de burgerlijke maatschappij, waardoor het kerkgebouw of kerkelijk centrum soms een multifunctioneel karakter heeft of kan krijgen. 
  • Door informatie uit te wisselen wordt voorkomen dat aan gemeenten door verschillende colleges dezelfde vragen worden gesteld. 
  • De voorzitter van het CCBB is uit hoofde van zijn functie tevens adviseur van het Breed moderamen van de classis. De classispredikant woont mede daarom,. de vergaderingen van het CCBB bij. 
  • Verder wordt besproken welke gevolgen kerkorde wijzigingen of wijzigingen in generale regelingen hebben voor gemeenten, CCBB’s en Classis. Uitgangspunt van beide is het voldoen aan de kerkordelijke voorschriften, maar dan wel zo dat men de gemeenten zoveel mogelijk probeert te ontzorgen en voorschriften van bovenaf te minimaliseren.

Het gaat om het kerk-zijn, de aanwezigheid en waar mogelijk instandhouding van een vierplek, met pastorale en diaconale zorg. Daarvoor moeten naast veel werkende handjes ook financiële offers gebracht worden en dat mogelijk te maken.   

Het CCBB is bereikbaar via het Landelijk Dienstencentrum
telefoon: 030 - 880 1880
per mail:  CCBB-utrecht@protestantsekerk.nl

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)