Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Breed Moderamen

Taken

Het breed moderamen is belast met:

 • het in naam van en in verantwoording aan de classicale vergadering leiding geven aan en coördineren van de arbeid van de organen van bijstand van de classicale vergadering;
 • het bevorderen van de saamhorigheid en de gezamenlijke bezinning van de predikanten door hen samen te brengen in werkgemeenschappen;
 • het toetsen van door de classispredikant genomen voorlopige besluiten;

met inachtneming van het overigens in de ordinanties bepaalde, waar nodig in samenwerking met brede moderamina van andere classicale vergaderingen,

 • de kerkvisitatie;
 • het opzicht;
 • de behandeling van beheerszaken en
 • de behandeling van bezwaren en geschillen.

Voorst zijn werkzaam in de classis Utrecht:

 • de classicale werkgroep Kerk en Israël
 • de werkgroep Interculturele kerken

De leden kunnen ook namens de CV Veluwe aanwezig zijn bij bijzondere gebeurtenissen in de gemeenten in de eigen ring.

Het breed moderamen brengt jaarlijks verslag uit aan de classicale vergadering van zijn werkzaamheden.

Tijdens een vergadering van de classicale vergadering informeert het breed moderamen de classicale vergadering over zijn werkzaamheden indien een lid van de vergadering daarom verzoekt, tenzij het in ordinantie 4-2 bepaalde inzake de geheimhouding zich daartegen verzet.

Samenstelling Breed Moderamen

 • Preses - ds. A.L. Rijken
 • Lid - H. van Ekeris
 • Lid - R. van Mourik
 • Lid - vacant
 • Scriba - W. Seine
 • Classispredikant - ds. W.T.V. Verhoeven
 • Adviseur: Voorzitter visitatie - ds. D. Looijen
 • Adviseur (classicaal college behandeling beheerszaken) - B. Noppers
Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)